วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

เกี่ยวกับเรา

บริษัทเสาร์ห้าวิศกรรม จำกัด,เสาร์ห้า,เสาร์เอ็นจิเนียริ่ง,รับติดตั้งงานระบบ,งานระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ดับเพลิง,ปรับอากาศ,ระบายอาการ,รับเหมา,http://saohaeng.blogspot.com/2017/03/blog-post.html,saoha,engineering

เกี่ยวกับเรา


บริษัท เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ได้เริ่มจดทะเบียน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000.00.-บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ดำเนินการติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร  ซึ่งประกอบไปด้วยงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,  งานระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง, งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ให้บริการภาคเอกชนและส่วนงานราชการ

วิสัยทัศน์
บริษัท เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่งจำกัด เป็นบริษัทชั้นนำด้านการรับเหมาติดตั้้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  ราคายุติธรรม บริการลูกค้าด้วยความเข้าใจ ตรงต่อเวลา

พันธกิจ
รับเหมาติดตั้้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น