วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รับติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร เราเป็นบริษัทฯ ผู้รับเหมางานระบบประกอบอาคาร รับติดตั้้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ บริหารงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

โครงการ : MORI HAUS CONDOMINIUM
บริษัทเสาร์ห้าวิศกรรม จำกัด,เสาร์ห้า,เสาร์เอ็นจิเนียริ่ง,รับติดตั้งงานระบบ,งานระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ดับเพลิง,ปรับอากาศ,ระบายอาการ,รับเหมา,http://saohaeng.blogspot.com/2017/03/blog-post.html,saoha,engineering,http://www.saoha.co.th/
โครงการ : MORI HAUS CONDOMINIUM

บริษัทเสาร์ห้าวิศกรรม จำกัด,เสาร์ห้า,เสาร์เอ็นจิเนียริ่ง,รับติดตั้งงานระบบ,งานระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ดับเพลิง,ปรับอากาศ,ระบายอาการ,รับเหมา,http://saohaeng.blogspot.com/2017/03/blog-post.html,saoha,engineering,http://www.saoha.co.th/
โครงการ : MORI HAUS CONDOMINIUM

บริษัทเสาร์ห้าวิศกรรม จำกัด,เสาร์ห้า,เสาร์เอ็นจิเนียริ่ง,รับติดตั้งงานระบบ,งานระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ดับเพลิง,ปรับอากาศ,ระบายอาการ,รับเหมา,http://saohaeng.blogspot.com/2017/03/blog-post.html,saoha,engineering,http://www.saoha.co.th/
โครงการ : MORI HAUS CONDOMINIUM

บริษัทเสาร์ห้าวิศกรรม จำกัด,เสาร์ห้า,เสาร์เอ็นจิเนียริ่ง,รับติดตั้งงานระบบ,งานระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ดับเพลิง,ปรับอากาศ,ระบายอาการ,รับเหมา,http://saohaeng.blogspot.com/2017/03/blog-post.html,saoha,engineering,http://www.saoha.co.th/
โครงการ : MORI HAUS CONDOMINIUM
บริษัท เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

39/16-18 หมู่ที่ 6 ซอยโพธิ์แก้ว ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2509-0437-9, 0-2509-0390-1
โทรสาร : 0-2509-0392

อีเมล์ :  info@saoha.co.th, 
http://saoha.co.th/

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลงานของบริษัท

หน้าแรก


บริษัทเสาร์ห้าวิศกรรม จำกัด,เสาร์ห้า,เสาร์เอ็นจิเนียริ่ง,รับติดตั้งงานระบบ,งานระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ดับเพลิง,ปรับอากาศ,ระบายอาการ,รับเหมา,http://saohaeng.blogspot.com/2017/03/blog-post.html,saoha,engineering
I CONDO SUKHUMVIT 103บริษัทเสาร์ห้าวิศกรรม จำกัด,เสาร์ห้า,เสาร์เอ็นจิเนียริ่ง,รับติดตั้งงานระบบ,งานระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ดับเพลิง,ปรับอากาศ,ระบายอาการ,รับเหมา,http://saohaeng.blogspot.com/2017/03/blog-post.html,saoha,engineering
แปซิฟิค ปาร์ค อพาร์ทเมนท์ ศรีราชา
บริษัทเสาร์ห้าวิศกรรม จำกัด,เสาร์ห้า,เสาร์เอ็นจิเนียริ่ง,รับติดตั้งงานระบบ,งานระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ดับเพลิง,ปรับอากาศ,ระบายอาการ,รับเหมา,http://saohaeng.blogspot.com/2017/03/blog-post.html,saoha,engineering
สำนักงานขาย ELIO สุขุมวิท 64


อีเมล์ :  info@saoha.co.th,estimate@saoha.co.th
http://www.saoha.co.th/

ติดต่อเรา


บริษัท เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

39/16-18 หมู่ที่ 6 ซอยโพธิ์แก้ว ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2509-0437-9, 0-2509-0390-1, 062-6043318
โทรสาร : 0-2509-0392

อีเมล์ : info@saoha.co.th, saohaengineering@gmail.com, estimate.saoha@gmail.com

www.saoha.co.th

แผนที่

บริการของบริษัท

  • ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

รับเหมาติดตั้ง ออกแบบและให้คำปรึกษา ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร


  • ระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย

รับเหมาติดตั้ง ออกแบบและให้คำปรึกษา ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย


  • ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

รับเหมาติดตั้ง ออกแบบและให้คำปรึกษา ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ

เกี่ยวกับเรา

บริษัทเสาร์ห้าวิศกรรม จำกัด,เสาร์ห้า,เสาร์เอ็นจิเนียริ่ง,รับติดตั้งงานระบบ,งานระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ดับเพลิง,ปรับอากาศ,ระบายอาการ,รับเหมา,http://saohaeng.blogspot.com/2017/03/blog-post.html,saoha,engineering

เกี่ยวกับเรา


บริษัท เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ได้เริ่มจดทะเบียน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 15,000,000.00.-บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ดำเนินการติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร  ซึ่งประกอบไปด้วยงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,  งานระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง, งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ให้บริการภาคเอกชนและส่วนงานราชการ

วิสัยทัศน์
บริษัท เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่งจำกัด เป็นบริษัทชั้นนำด้านการรับเหมาติดตั้้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  ราคายุติธรรม บริการลูกค้าด้วยความเข้าใจ ตรงต่อเวลา

พันธกิจ
รับเหมาติดตั้้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ


บริษัท เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


   หน้าแรก         เกี่ยวกับเรา          บริการของบริษัท          ผลงานของบริษัท      ติดต่อเราhttp://saohaengineering.blogspot.com,เครื่องปรับอากาศ, แอร์ปรับอากาศ, แอร์, air, แอร์เครื่องปรับอากศ,ระบบปรับอากศ,พัดลม, ระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้า,งานระบบไฟฟ้า,การไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า,งานระบบ, งาน, ระบบ, คอมพิวเตอร์, ระบบคอมพิวเตอร์,เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง,http://www.saoha.co.th/
สำนักงานขาย ELIO สุขุมวิท 64


http://saohaengineering.blogspot.com,เครื่องปรับอากาศ, แอร์ปรับอากาศ, แอร์, air, แอร์เครื่องปรับอากศ,ระบบปรับอากศ,พัดลม, ระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้า,งานระบบไฟฟ้า,การไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า,งานระบบ, งาน, ระบบ, คอมพิวเตอร์, ระบบคอมพิวเตอร์,เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง,http://www.saoha.co.th/
สำนักงานขาย ELIO สุขุมวิท 64 ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
.
http://saohaengineering.blogspot.com,เครื่องปรับอากาศ, แอร์ปรับอากาศ, แอร์, air, แอร์เครื่องปรับอากศ,ระบบปรับอากศ,พัดลม, ระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้า,งานระบบไฟฟ้า,การไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า,งานระบบ, งาน, ระบบ, คอมพิวเตอร์, ระบบคอมพิวเตอร์,เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง,http://www.saoha.co.th/
I CONDO SUKHUMVIT 103


http://saohaengineering.blogspot.com,เครื่องปรับอากาศ, แอร์ปรับอากาศ, แอร์, air, แอร์เครื่องปรับอากศ,ระบบปรับอากศ,พัดลม, ระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้า,งานระบบไฟฟ้า,การไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้า,งานระบบ, งาน, ระบบ, คอมพิวเตอร์, ระบบคอมพิวเตอร์,เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง,http://www.saoha.co.th/
I CONDO SUKHUMVIT 103

https://app.builk.com/saohaengineering,saohaengineering,sao-ha-engineering-co-ltd.html,บริษัทเสาร์ห้าวิศกรรม จำกัด,เสาร์ห้า,เสาร์เอ็นจิเนียริ่ง,รับติดตั้งงานระบบ,งานระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ดับเพลิง,ปรับอากาศ,ระบายอาการ,รับเหมา,http://saohaeng.blogspot.com/2017/03/blog-post.html,saoha,engineering,เสาร์5,http://www.saoha.co.th/
I CONDO SUKHUMVIT 103

https://app.builk.com/saohaengineering,saohaengineering,sao-ha-engineering-co-ltd.html,บริษัทเสาร์ห้าวิศกรรม จำกัด,เสาร์ห้า,เสาร์เอ็นจิเนียริ่ง,รับติดตั้งงานระบบ,งานระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ดับเพลิง,ปรับอากาศ,ระบายอาการ,รับเหมา,http://saohaeng.blogspot.com/2017/03/blog-post.html,saoha,engineering,เสาร์5,http://www.saoha.co.th/
I CONDO SUKHUMVIT 103

https://app.builk.com/saohaengineering,saohaengineering,sao-ha-engineering-co-ltd.html,บริษัทเสาร์ห้าวิศกรรม จำกัด,เสาร์ห้า,เสาร์เอ็นจิเนียริ่ง,รับติดตั้งงานระบบ,งานระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ดับเพลิง,ปรับอากาศ,ระบายอาการ,รับเหมา,http://saohaeng.blogspot.com/2017/03/blog-post.html,saoha,engineering,เสาร์5,http://www.saoha.co.th/
I CONDO SUKHUMVIT 103


 บริษัท เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการประเภทร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง สถานะปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่  ธุรกิจรับเหมางานระบบไฟฟ้า, สุขาภิบาล, ปรับอากาศ งานระบบ 

 บริษัท เสาร์ห้าวิศวกรรม จำกัด https://app.builk.com/saohaengineering


รับเหมาก่อสร้าง บ้าน อาคาร โรงงานโกดัง คอนโด ทีมวิศวกรคุณภาพ ประสบการณ์ 20 ปี

ประหยัดงบ ราคาพูดคุยได้ · มั่นใจ รวดเร็ว เสร็จ 100% · รับเหมาออกแบบ ครบวงจร
บริษัทรับเหมายักษ์ใหญ่ในเมืองไทย มาดูกันว่ามีใครติดอันดับบ้าง ... “เราจะเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีชื่อเสียงทางด้านงานก่อสร้าง ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
บริษํท เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด